Udostępnianie informacji niepublikowanych w BIP


Na podstawie: Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).


Udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP następuje na wniosek klienta, który może być złożony ustnie lub pisemnie, z tym że wniosek złożony ustnie dotyczy tylko takiej informacji, która może być udostępniona niezwłocznie.


Wniosek o udostępnienie informacji powinien zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy, podpis oraz adres w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej nazwę oraz siedzibę,

- przedmiot żądanej informacji,

- wskazanie sposobu udostępnienia - ustnie czy pisemnie.


Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub nie później niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku w przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w ciągu 14 dni.

Informacja wytworzona przez:
Ilona Roeding , w dniu:  06‑03‑2013 08:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ilona Roeding
email: zs@zs.slawkow.pl tel.:32 2931748 fax: 32 2609896
, w dniu:  06‑03‑2013 08:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2013 11:57:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie